فراخوان شرکت در مسابقه علمی

” مامای توانمند در تشخیص و درمان بیماری کووید-۱۹ در زنان باردار”
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم مامایی استان هرمزگان می رساند که انجمن علمی مامایی هرمزگان در نظر دارد جهت ارتقای توانمندی علمی ماماهای محترم در تشخیص و درمان بیماری کووید۱۹ در بارداری، مسابقه ای در دو بخش آزمون آنلاین و تهیه پمفلت برگزار نماید. منبع آزمون فایل “راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید-۱۹ در بارداری “نسخه ۹۹ می باشد. لطفا همکاران علاقمند در مشارکت در هر بخش، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن خود را به شماره ۰۹۱۷۸۵۹۸۴۵۶ (آسیه پرمهر)، ارسال نمایید. امید است با مشارکت در این مسابقه به هدف والای ما که همان ارتقای اطلاعات در زمینه تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ در بارداری و پیامد آن ارتقایدسلامت‌مادر و کودک برسیم.
نتایج آزمون در روز پانزدهم اردیبهشت اعلام خواهد شد.
جوایز:
اعطای ۱۰ هدیه ۲۰۰۰۰۰تومنی به ۱۰ نمره برتر
اعطای ۳ هدیه ۱۵۰ هزار تومنی به ۳ پمفلت برتر در رابطه با موضوع بیان شده
منتظر حضور سبزتان هستیم
انجمن علمی مامایی هرمزگان