روزهای مقابله با کرونا

انجمن علمی مامایی استان هرمزگان به پاس قدردانی و ارج نهادن  به زحمات ارزنده همکاران عزیز ماما و ایثار و فداکاری آنها در روزهای مقابله با کرونا و به مناسبت ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما در یک اقدام خودجوش،  تعداد 280 پکیج بهداشتی به مبلغ ده میلیون و ششصد هزار تومان  تهیه و  به همکاران شاغل در  مراکز بهداشتی و درمانی شهر بندرعباس اهدا  نمودند.

برای همه بزرگوارانی که در جهت حفظ سلامت مادران و کودکان سرزمین عزیزمان ایثار و از خودگذشتگی می کنند آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون داریم.

به امید خدا و با کمک هم کرونا را شکست می دهیم